<>

Utvikle medarbeidere

For å endre adferd er det viktig at medarbeiderne har respekt for hverandres og arbeidsgiverens tid. Det må ikke være noen tvil om hvorfor vi er på jobb, Det handler om økonomi eller å få jobben gjort.

kopp endring.jpg

Et trygt miljø er den beste arena å prestere på, hvor det er forståelse for at arbeidstakere er forskjellige og motiveres forskjellig. At medarbeiderne kjenner hverandres forskjeller gjør samarbeid enklere og arbeidshverdagen blir bedre for alle.

Endringen starter med bevisstgjøring av dagens situasjon. Ved gruppe arbeid og felles samtaler vil det komme frem tema som det er naturlig å jobbe videre med i grupper eller 1 til 1.

Vårt program "Medarbeider i fokus"  har 4 trinn.

 For mer info om tema er www.ogh.no

Ta kontakt for utfyllende informasjon