<>

Relasjonskapital

Dialogen mellom mennesker er i rasende utvikling, vi snakker ikke til hverandre på lik måte som tidligere, Generasjonene snakker likt til hverandre, men på tvers av generasjonene, kompetanse, utdanning og teknologi er kommunikasjons formene forskjellige.

Mye av utfordringen med kommunikasjon er at vi ikke lytter for å forstå, men for å svare. Teknologien gjør det ikke enklere for oss heller.

Mye av grunnlaget for å lykkes ligger i vår evne til å forstå andres versjon av verden.

 

AdobeStock_136909722.jpeg

Bli med tirsdag 23. oktober kl 17.00 i Kommunikatoren sine lokaler på Torgsenteret.

3 timer - kr 1.950-

Bli med en kveld med bevisstgjøring på følgende:

Verdier

Legg til side strategier for å nå økonomiske mål, sats på verdier. Vær tro mot dine verdier.

Lag en enkel digital strategi, basert på dine verdier. Hvorfor vil du?

Dine verdier viser hvem du er, og det er det som får dine kunden til å føle seg trygg på at det valg de nå skal ta er rett, det å velge deg.

 

Salg

Den som er autentisk står igjen som vinner. Gjør deg selv relevant med å være tro mot dine verdier. Gjør det du sier, og gjør det nå.

Holdninger viser dine intensjoner.

Det din målgruppe deler om sine relasjoner er undervurdert.

Mange sier at den som eier relasjonen, eier kunden. Jeg mener at ingen eier kunden, men at man kan opparbeide seg det jeg kaller for relasjonskapital. I dette ligger blant annet at kundene kan dele, "like" og fremsnakke sin relasjon til deg og din bedrift

 

Ledelse

Autoriteter bestemmer, men det er ikke nødvendigvis å lede.

Ledelse er kommunikasjon i felleskap.

Fremtidens ledere er fleksible.

Fremtidens ledere er nysgjerrig og nytenkende.

Er du fremdeles leder?

 

Kan det være at du kan knytte noen nye relasjoner på noen kveldstimer?

Dette kan være starten, men husk det tar tid å bygge relasjonskapital.

Bli med 23. oktober fra kl 17.00 til 21.00

Sted: Kommunikatoren AS, Storgata 81 ( Torgsenteret), 9008 Tromsø

 Pris: kr 1.950,-

Påmelding